Den här veckan har vi funderat lite mer kring hur Adelsöprojektets platser ska presenteras. Varje plats kommer att få en kort beskrivning och en karta där det går att se platsens alla fornlämningar. Till platsen kommer det också att finnas en tidslinje med fornlämningarnas datering och andra historiska händelser. En tidslinje kan också vara ett sätt att redovisa till exempel arkeologiska undersökningar av platsen. På detta sätt är det lätt att se vilka delar av en plats som är undersökta, av vem och när. Sedan kommer det att vara möjligt att utforska ett urval av resurser som har en koppling till platsen. Navigeringen bland resurserna sker genom flikar med rubriker för bilder, föremål, kulturmiljö, faktasidor och fördjupning. Vill man till exempel utforska föremål kommer man genom den fliken att se det bästa från platsen i form av bilder och beskrivningar av intressanta föremål. Det blir alltså inte fråga om en djupdykning i databasen direkt utan tanken är att det ska vara ett redigerat urval som presenteras med möjlighet att fördjupa sig om man vill. Under fliken faktasidor kan man hitta länkar till Wikipedia eller hembygdsföreningens sidor medan det under fördjupning finns litteraturreferenser och direktlänkar till artiklar som behandlar platsen. Fliken kulturmiljö listar slutligen platsens fornlämningar, bebyggelse och fyndlokaler. I högerkolumnen finns plats för RSS-flöden, länkar till bloggar och forum mm.

Platssidan

Skiss för platssidan.