Under ett par dagar har jag nu varit sysselsatt med att ordna upp föremål från 1916 års utgrävningar av Alsnöhus (SHM 15824 och SHM 15825). Det är ett spännande material med en hel del oidentifierade saker. Bland dessa dök till exempel följande upp i tisdags:

”Fragment af ett gjutet rörformigt järnföremål, spår af ett upphöjdt band tvärsöfver. Recent? Funnet i den uppkastade fyllningen från detta schakt. 11 cm l.; godset omkr. 1,2 – 1,6 cm tj.”

Allt som oftast blir det så att många föremål förblir oidentifierade eftersom de är i alltför dåligt skick. Men just detta rörformiga föremål skulle säkert kunna vara en del av ett medeltida eldhandvapen, antingen en stångbössa eller en hakbössa. I museets samlingar finns redan ett tiotal medeltida eldvapen av olika typ. De tidigaste handkanonerna eller stångbössorna är gjutna i brons och kan föras tillbaka till 1300-talet, medan de så kallade hakbössorna är av järn och kommer först senare. Fynd av bössor finns bland annat från Loshult i Skåne och Kalmar Slottsfjärd.

Man har ju räknat med att Alsnöhus kan ha förstörts redan i slutet av 1300-talet så fyndet av denna järnbössa är intressant på många sätt.


Foto: SHM SHMM
Den så kallade Loshultskanonen.


Foto: Eva Vedin SHMM
Stångbössa med rekylhake från Kalmar Slottsfjärd.


Foto: SHM SHM
Hakebössa av järn från Helgeandsholmen.