Hjalmar Stolpe undersökte en mängd gravar på Björkö under 1870- och 80-talen. Föremålen finns nu på Historiska museet och det mesta är registrerat i museets databas. Registreringen av föremålen har varit ett stort arbete som gjordes inom museets Accessprojekt. Visst vore det trevligt att även få information om gravarna och kunna se vilka föremål som finns i varje grav? Det tycker i alla fall vi i projektet. Just nu skapas en enkel databas över gravarna med översiktlig information om gravskick. Underlaget är Holger Arbmans bok Birka I från 1943 som presenterar Stolpes undersökningar.

Foto: Antikvariskt Topografisk Arkiv (ATA)

I projektet har även Stolpes planer från undersökningarna (som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA i Stockholm) skannats. Informationen ska redovisas så att varje grav får en egen sida där ni som vill åt informationen lätt kan få en överblick över fynd och planer och länkar till mer information i databasen. Nu finns det en test-sida att kika på. Kom gärna med synpunkter i kommentarsfältet nedan!