Vi stretar vidare i vårt arbete att presentera information om Adelsö socken. Nu finns en skiss till en sida där du ska kunna överblicka och välja Björkögravar tillgänglig att testa och ha synpunkter på.

Yxa från grav 495. Foto: Christer Åhlin/Historiska museet

Förutsättningarna för sidan är följande:

  • Hitintills är enbart gravar från nummer 1 till 500 inne i databasen. Det saknas dessutom viss information om varje enskild grav (och några gravar saknas).
  • Ett antal av Stolpes gravplaner som skannats är kopplade till sin grav. Här återstår en hel del arbete innan det är helt klart.
  • Föremålen är inte kopplade mot sin grav annat än i några få testgravar, exempelvis grav 495 och 496.
  • Möjligheten att filtrera fram gravar i sidan är därmed ganska begränsad. Prova detta under fliken Kammargravar. Tanken är att endast de gravar som har angiven typ av föremål listas. Sökfältet föreslår sakord från Björkögravar av vald typ…
  • Sättet att lista gravarna i sidan är fortfarande under diskussion. Sidan innehåller två förslag: Gravnummer och Gravlista, som väljs under listningen. Hur vill du se gravarna under respektive flik?

Lämna synpunkter som kommentarer nedan!