IMG_0378
Originally uploaded by Niklas S

Det blev en trevlig överraskning att upptäcka att allt tegel från Alsnöhus som förvaras i Depå Munkhättan i Tumba inte var katalogiserat. Det besparade onekligen projektet en hel del värdefull tid. I närmare hundra trälådor låg tegelstenar av olika typer lastade. En del lådor hade brakat ihop av tyngden från lådor som staplats ovanpå så ibland blev det till att packa om materialet. Teglet registrerades låda för låda. Ibland angavs antalet tegelstenar och i regel var det möjligt att ange i vilket schakt teglet påträffats. Men någon mer detaljerad registrering blev det inte fråga om. Typerna skilde sig dock inte från de som beskrivs i Thordemans avhandling om Alsnöhus.