EtikettDet här är alltså ett av museets miniatyralster. Etiketten är designad för att passa även de minsta föremålsaskarna med en bredd av 50 mm. Etiketten placeras i asken och fixeras med hjälp av ett rostfritt gem som kläms fast genom etikettens hål. Hålet är placerat i höjd med askens överkant. Härigenom sticker etiketten upp några millimeter extra, vilket gör att streckkoden alltid är synlig! När ett föremål är registrerat och försett med streckkod får det en placering så att man alltid vet var det befinner sig. Faktum är att tusentals av museets föremål befinner sig på annan plats än nere i något mörkt magasin.

För er som förälskat er i streckkodens grafiska uttryck kan jag tipsa om Scott Blakes Bar Code Art.

Bar Code Art