Rustningsdel från Alsnöhus
Originally uploaded by Niklas S

Jag befinner mig för närvarande nere i magasinet i färd med att göra klart uppordningen av fynden från Alsnöhus. Det är ett arbete fullt av överraskningar. Till exempel verkar det vara så att vidden av rustningsmaterialet har underskattats. Ofta har rustningsdelar endast beskrivits som plåtar, band, beslag eller järnfragment i den gamla katalogen.
När man nu får tillfälle att ordentligt jämföra det som står i katalogen med vad som i verkligheten ligger i magasinet uppdagas alltså både det ena och det andra. Till exempel har föremålet på bilden katalogiserats som ett bandjärn. I själva verket liknar det mer ett underarmsskydd till en plåtrustning, även om det givetvis är svårt att göra en säker identifikation av dessa delar. Med andra ord skulle detta kunna vara en intressant forskningsuppgift.