The Museum gates, originally uploaded by Niklas S.

Om man besöker museet en måndag – då det är stängt – så kan man stå på trappan och titta på de fina bronsportarna från 1952 som utfördes av Bror Marklund. Nere i högra hörnet står ett gäng figurer i anslutning till en tegelbyggnad. Det ser ut som de är beväpnade med armborst. Givetvis tänker man då direkt på alla armborstpilspetsar som hittades vid Alsnöhus och som nu går att finna i museets databas.