Under hösten utökades titeln på denna webblogg med namnet Kulturarvssamsök eftersom samma gäng som arbetatde med Adelsöprojektet fick ett nytt uppdrag: Historiska museets samlingsdatabaser ska anpassas och förbättras för ett projekt som kryptiskt kallas för K-samsök. Pengarna kommer från Kulturrådet och de medel som stadsmakterna avsatt för det sk. Accessprojektet. Vad är då detta K-samsök för något? Det finns ganska lite information tillgängligt ute på Internet. Riksantikvariemäbetet har en projektsida och det finns även en smula information hos Museikoordinatorn (bl a en powerpoint med lite information). Bakom dessa sidor döljer sig något som är en mindre revolution för de som producerar och konsumerar kulturarvsinformation. Vi kanske kan kalla den Kulturarvsrevolutionen.

Två män som ordnar och strukturerar. Börje Lewin ansvarar för den tekniska arkitekturen. Farbror Linné var också systemutvecklare fast på ett annat plan.

Två män som ordnar och strukturerar. Börje Lewin, systemutvecklare på RAÄ, ansvarar för K-samsöks tekniska arkitektur. Farbror Linné var också systemutvecklare fast på ett annat plan.

K-samsök är en sökmotor för kulturarvsinformation som samlar information om museernas digitaliserade samlingar och andra digitala resurser om kulturarv och kulturmiljö i ett stort centralt index. Det är inte en webbplats – en sökportal – dit användarna ska förväntas strömma på jakt efter kulturarvsinfo. Det är i stället en webbtjänst (WebService) som vänder sig till de som utvecklar webbplatser. K-samsök utvecklas just nu vid Riksantikvariämbetet tillsammans med skarpa hjärnor hos konsulten Curalia. Tjänsten lanseras första kvartalet 2009.

Vilka kommer att använda K-samsök? Det kan röra sig om stora etablerade informationsaggregatörer som Eniro, kulturinstitutioner som museer och myndligheter, ABM- och kulturportaler, webbplatser för natur och turism men också hemsidor hos mindre aktörer som hembygdsföreningar eller föreningar eller communities med inriktning mot kultur och kulturarv. Låt tusen blommor blomma – ju fler som använder kulturarvsdata desto bättre blir det. Frågorna ställs genom en enkel URL och svaren levereras tillbaks som textfiler i XML-format. Samtliga kan i en och samma tjänst söka och hämta informationen ur kulturarvsdatabaser för att använda på sina egna webbplatser. Informationen sätts i centrum. Miljoner museiföremål och kulturmiljöer kommer att finnas tillgängliga. Men skulle det vara något märkvärdigt egentligen?

Till en början så blir det nog inte så nyskapande. Men ha tålamod: I projektet finns tre viktiga innovationer som helt ändrar spelplanen för kulturdataproducenter och som på sikt kommer att göra kulturarvsinformation bättre och tillgänglig för alla:

  • En gemensam arkitektur att hantera information på ett likartat sätt över institutionsgränser.
  • En gemensam metod att strukturera data och begrepp för framtiden (och den hägrande semantiska webben).
  • En idé om öppenhet och ökad tillgänglighet.

Till dessa tre punkter återkommer jag i kommande inlägg.