Idag börjar ni kunna se de första konkreta resultaten av Niklas och Jennys arbete med att kvalitetsförbättra informationen i Historiska museets databaser publicerade i tjänsten Sök i samlingarna så att de passar bättre ihop med K-samsök. Nu finns Norrbotten som ett landskap i databasen (tidigare hanterad som en del av Västerbotten) och folkvandringstiden har vandrat från att i dateringsschemat funnits i äldre järnålder till att nu husera i yngre järnåldern tillsammans med periodkamraterna vendeltid och vikingatid.

I K-samsök kommer ett antal kulturarvsgemensamma informationsauktoriteter att publiceras. Speciellt satsas på att standardisera geografiska indelning i landskap, socknar, kommuner och län i RDF-resurser. Förhoppningsvis kommer många museer att hänvisa till dessa auktoriteter när de levererar upp information till K-samsök. Det blir mums för framtida söktillämpningar!