Tabellen nedan innehåller de absoluta årtalsgränser (kalenderår) som idag finns i Historiska museets dateringsschema (intervall för århundraden mellan 1500 och 2100 ej medtagna).

Kom gärna med synpunkter på gränserna till och med fredag den 14 november. Därefter kommer de att publiceras genom k-samsök.

14000 f.Kr. 900 f.Kr.
Paleolitikum Bronsålder period V
8000 f.Kr. 700 f.Kr.
Äldre mesolitikum Bronsålder period VI
6800 f.Kr. 500 f.Kr.
Mellanmesolitikum Förromersk järnålder
5500 f.Kr. 0
Ä STÅ yngre mesolitikum Romersk järnålder
4100 f.Kr. 400 e.Kr
Y STÅ tidigneolitikum Folkvandringstid
3300 f.Kr. 550 e.Kr
Mellanneolitikum Vendeltid
2300 f.Kr. 800 e.Kr
Senneolitikum Vikingatid
1700 f.Kr. 1050 e.Kr
Bronsålder period I Tidig medeltid
1500 f.Kr. 1200 e.Kr
Bronsålder period II Högmedeltid
1300 f.Kr. 1400 e.Kr
Ä BRÅ Bronsålder period III Senmedeltid
1100 f.Kr. 1500 e.Kr
Y BRÅ Bronsålder period IV Nyare tid
900 f.Kr. 2100 e.Kr

Länk till RAÄ UV:s periodschema för jämförelse: http://www.arkeologiuv.se/bilder/arkeologiska_perioder/perioder.pdf