Den som tycker att Wikipedia är bra men inte gillar gränssnittet eller vill ha något nytt kan prova VisualWikipedia. Samma data på ett nytt sätt.