Ett problem med de folksonomier –  nyckelord eller taggar som de ofta kallas som användare skapar på sidor som Flickr, i bloggar och nu även Mina samlingar – är att taggarna inte är definierade eller standardiserade. Användarna kan skriva in vad de vill och det är inget som säger att de använder samma tagg för samma företeelse. En tagg kan också ha flera olika betydelser. Det är lätt att tagga, men det blir svårare att söka, använda och förstå taggarna för den som vill ha hög precision, ordning och reda i världen. Vi är några stycken som vill det.
Motsatsen till taggar är hårt kontrollerade termer eller klassifikationer  i auktoriteter med precis semantisk betydelse som ägs av en behörig ägare och som är kraftfulla, tydliga och helt Webb 3.0. Problemet är att de inte alltid förstås och används av användarna. Många termauktoritetssystem är inomvetenskapliga, förlegade och svårtillämpade och saknar hantering av den dynamik och föränderlighet som finns på Internet och ibland i forskningen.
Sedan finns det ett mellanting: Användargenererade termuppsättningar där användarna själva definierar och beskriver sina termer. Wikipedia är väl det främsta exemplet.
stagg
Jag ska inte påstå att hela lösningen på problemet ligger i texten framför dig, men i Mina samlingar gör vi, inspirerade av vad som händer kring hashtags som används för definiera gemensamma ämnen i sociala medier som Twitter, ett litet försök att få till en förbättring av det traditionella taggkonceptet: Definierade taggar som användarna skapar själva och som är lätta att tagga med om användaren är på det humöret. I Mina samlingar kallar vi dessa taggar för specialtaggar, eftersom ordet hashtag på svenska låter mer narkotiskt. Vår förhoppning är att några av användarna i Mina samlingar (som kanske kan ses som en sorts community) kommer att enas kring en specialtaggsuppsättning som underhålls och gradvis utökas med nya taggar. Mina samlingar får då en lokal termkatalog med koppling ut till andra kataloger. 
En specialtagg är alltså ett nyckelord med definierad betydelse. Taggen skrivs in med ett hash-tecken (#) framför nyckelordet – #hästutrustning – i taggfältet. En specialtagg har en definition som kan vara etablerad inom Mina samlingar eller så kan den genom en URL (eller URI) hänvisa till ett annan redan etablerad term i en auktoritet eller länka till en webbplats som Wikipedia eller tagal.us som beskriver taggen. Beskrivningen av taggen och dess URL lagras i taggens definition. Lite längre fram kan den komma att hämtas direkt från den hänvisade sidan via dess eventuella API.
Specialtaggarna blir lite bättre och lättare att använda både i Sök i samlingarna och om de t ex skickas upp till K-samsök. Då för taggarna med sig sin semantiska information upp i indexet. K-samsök, eller någon annan aktör, borde dessutom skapa en yta (typ en wiki) där system och användare kan interagera kring term- och taggdefinitioner av vårt kulturarv. Användarna kan skapa och definiera och systemen använda definitionerna i webbplatserna. Ännu bättre blir det om taggar och annan användargenererat innehåll kan lagras i K-samsök och kan hämtas tillbaka via ett API, så slipper vi ute på museerna sitta med ugglor i huvudet och utveckla tungt 2.0 stöd våra egna system. Alla kulturarvswebbplatser kan då ganska enkelt enkelt få till en Web 2.o ingång.
Några ideér om vad specialtaggar i Mina samlingar kan användas till om ni användare gillar konceptet:
  • att forma och förtydliga förkortningar: #trb (trattbägarkultur)
  • att skapa ett gemensamt koncept eller ämne: #romersk import
  • att styra upp och definiera en tvetydig term: #fil
  • att göra persontaggar mer entydiga: #Hjalmar Stolpe (kolla här!)
  • eller kanske skapa en grupp för användare med gemensamma intressen: #hästutrustning (kolla här!)

Specialtaggar kan komma att ges en filtrerande funktion i Mina samlingar genom att användaren som definierar taggen indikerar att den har en speciell ämnesanknytning. En användare som framförallt är intresserad av osteologi kan då se till att ha specialtaggar för osteologi i fokus. Andra ämnesförslag är arkeologi, historia, konsthistoria och numismatik. Taggarna kan även pekas mot vilken funktion de har. De kan vara personrelaterade, platsrelaterade, tidsrelaterade och objektrelaterade. Användaren kan då komma att kunna fokusera på personrelaterade taggar. Specialtaggar kan även komma att användas för att bilda grupper med användare kring olika ämnen eller koncept.

Arbetet med specialtaggar har precis börjat i Mina samlingar. Följ arbetet på vår testserver. Skulle du kunna tänka dig att använda och definiera specialtaggar i Mina samlingar?