Adelsöprojektet drivs vid Historiska museet under de första månaderna 2008. Den som gör och skriver saker är Niklas Stjerna. Den som fnular med databaser och kodar är Ulf Bodin. Målsättningen är att tillgängliggöra information om arkeologi och kulturmiljöer inom Adelsö socken i Stockholms län (i landskapet Uppland). En viktig uppgift är att göra Historiska museets databaser kompletta när det gäller föremålsinformation från Adelsö och Birka och göra dessa data tillgängliga för forskning och en bredare allmänhet. Projektet finansieras av Historiska museet (SHM) och avslutas i juni 2008.

Målsättningar:

  • Presentera material från Adelsö socken tidigare digitaliserat inom Accessprojektet vid SHM.
  • Presentera Björkögravarna på ett fylligt sätt: planer, gravfakta, föremål, föremålsbilder och ben. Varje grav får en egen sida i Sök i samlingarna.
  • Uppordna resten av Historiska museets samlingar för socknen. Det rör sig om ca 3200 föremål, bl a från Alsnö hus.
  • Presentera platser från socknen med intressant innehåll för en bred publik i olika karttillämpningar där data från olika kulturmiljöresurser förs samman och paketeras. Varje plats får också en egen sida i Sök i samlingarna. Se en första presentation.
  • Skapa ett underlag för demonstrationer av hur ett museum kan använda sina samlingar, bl a i ett geografiska perspektivt och i samband med Kulturmiljöportaler.