Teamet som formerades i samband med Adelsöprojektet och som arbetat med anpassningen av Historiska museets databaser mot K-samsök, går nu vidare till ett tredje projekt: Huvudplatser. Museet fortsätter i projektet sina strävanden att arbeta med den geografiska dimensionen av samlingarna. Nu är det dags att förenkla så att den antikvariska fragmenteringen av fyndplatserna som just nu råder i Sök i samlingarna, ska defragmenteras till hvudplatser. Låter detta krångligt? Det är det inte.

Sök på Helgeandsholmen i Sök i samlingarna. Resultatet blir 240 fyndplatser som uppkommit i samband med att föremål lämnats in vid många olika tillfällen. I projektet ska Helgeandsholmen bli en huvudplats. Den är den som ni i första hand ska hitta när ni söker i samlingarna. Projektet ska genom Niklas försorg skapa ca 25 000 huvudplatser från ca 40 000 fyndplatsfragment.

Projektet ska vara avslutat sista augusti 2009 och huvudplatserna kommer vara tillgängliga i Sök i samlingarna och K-samsök under slutet av 2009.