Inom K-samsöksprojektet (”Kulturarvssamsök”) pågår vid Historiska museet (SHM) under 2008/2009 ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten av museets kulturarvsinformation.

Målsättningar:

  • Koppla SHM:s fyndlokaler till RAÄ:s fornlämningar eller bebyggelseobjekt genom att lägga till externa identiteter i museets databas.
  • Genomföra förbättringar av databasen Medeltidens bildvärld. Bland annat genom att koppla föremål till bebyggelseobjekt (kyrkobyggnader).
  • Presentera borgar samt rennässans och barockslott med intressant innehåll för en bred publik på platssidor där data från olika kulturmiljöresurser förs samman och paketeras.
  • Utveckla kategorisering av föremål. Bland annat genom att skapa ett underlag för att kunna söka information om föremål via intressanta händelser och personer.
  • Genomföra allmän kvalitetsförbättring av museets databas. Dels göra rättningar av föremålsinformation, dels utöka fotodokumentationen.

Läs mer om det nationella initiativet K-samsök:

 

K-samsök (RAÄ)

K-samsöksprojektets nyhetsbrev (pdf)

 

Arbetet med att skapa en gemensam webbservice för kulturarvsinformation på Internet bedrivs under ledning av museikoordinatorn av Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Västarvet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket .