Överblicka Adelsö-projektets platser

Ruinen efter Alsnöhus
Some rights reserved
Alsnöhus

Ruinen efter det kungliga palatset Alsnöhus ligger vid Hovgården på Adelsö. Palatset uppfördes ca 1250-1275 man kan ha förstörts redan i slutet av 1300-talet.

Borg
Foto: Jan Norrman © RAÄ
Borg

Borg på Björkö är den enda fornborgen i Mälarområdet som uppförts under vikingatid.


Foto: Bengt A Lundberg 1999 © RAÄ
Garnisonen

Vid Garnisonen i en sänka vid sidan om Birkas borg har man undersökt en stor hallbyggnad. Där påträffades en stor mängd vapen och personlig utrustning, som knivar, lås, nycklar samt väsk- och bältesbeslag.


Foto: Carl Gustaf Rosenberg © RAÄ
Hemlanden

Hemlanden är namnet på Birkas största gravfält som består av mer än 1600 gravar, vilket också gör det till landets största.

Nilkas Stjerna
Some rights reserved
Kunsta

Kunsta ligger på norra delen av Adelsö, cirka 3 km norr om färjeläget. Här finns fyra gravfält med sammanlagt över hundra synliga gravar.

Skansberget vid Stenby
Some rights reserved
Skansberget vid Stenby

På Skansberget vid Stenby ligger en 110 × 80 meter stor fornborg med kraftiga gråstensmurar som omsluter en platå i mitten.

Utgrävningsplatsen i Svarta jorden
Foto: Bengt A Lundberg 1992 © RAÄ
Svarta jorden

Svarta jorden är Birkas stadsområde på nordvästra delen av Björkö med cirka två meter tjocka kulturlager.

Nilkas Stjerna
Some rights reserved
Tofta

Tofta ligger på västra delen av Adelsö vid den så kallade Adelsö ringväg. Vid Tofta finns ett stort gravfält bestående av 139 synliga gravar, mestadels runda och rektangulära stensättningar.